nl fr

Workshops

Programma en prijzen voor onze workshops :

De workshops bij Sa t’sam zijn bestemd voor iedereen die zich wil verrijken met de Oosterse (Chinese en Japanse) “wijsheden".  Ook mensen zonder ervaring zijn dus van harte welkom !

Shiatsu studenten kunnen zich verder bekwamen door het volgen van deze workshops, alle gevolgde lessen zullen door Sa t’sam vermeld worden in je studentenboekje. 

De workshops gaan door in Vilvoorde, Eppegem of in Lanzarote - Canarische Eilanden


Seiki Soho (plaats : Vilvoorde)

data nader te bepalen

Seiki Soho betekent letterlijk Universele Levensenergie Begeleiding. Als we tot een omschrijving willen overgaan, kan je zeggen dat het minimalistisch, zen-like lichaamswerk is. Het is de intuïtieve weg van 'doen door niet te doen', maw de kunst van het wachten, diagnose zonder vragen... De techniek van Seiki Soho staat nauwelijks vast en drijft vooral op intuïtie en aanvoelen, de gepaste handelingen aanbrengen, of zoals de grondlegger, de Japanner Kishi, zelf formuleert : 'my technique is no technique'. Het doel is om de natuurlijke staat van een persoon of de Gen-Ki (oorsprondelijke Ki of gezondheid) te herstellen. Seiki wil niet harmoniseren of in evenwicht brengen maar leidt iemand terug tot zichzelf en zijn eigen innerlijke (helende) krachten. Door het leegmaken van je geest kom je op het 'Zero Point', waar tijd en ruimte samenvloeien, ophouden te bestaan. Je vindt het contact met je ware zelf terug : onderdrukte emoties en spanningen komen los zowel op fysiek, emotioneel als intellectuel vlak. Je vitale energie gaat weer stromen. De behandelaar creëert voornamelijk de juiste omstandigheden waarin genezing en zelf-correctie kunnen plaatsvinden. Met handen en vingers 'observeert' de behandelaar bepaalde 'resonantie' punten of –zones. Eens dit proces aan de gang is wordt de behandelaar een respectvolle en aandachtige observator en begeleider die de ontvanger gidst in dit proces van verandering.

Prijs: 100 euro/dag, waarvan 50 euro voorschot te storten bij inschrijving op rekening IBAN : ES3700810540210001419849 met de vermelding « Seiki Soho » + datum, het saldo is betaalbaar bij aanvang van de cursus.Shiatsu Stoelmassage (plaats : Vilvoorde)

data nader te bepalen

U leert een korte vorm van Japanse drukmassage. De klant neemt plaats in een hiervoor bestemde, ergonomische stoel. De behandeling duurt ongeveer een 15-tal minuten. Zowel nek, hoofd, schouders, armen, handen, rug en heupen worden behandeld. Het is een ideale behandeling voor mensen een drukke agenda hebben, daarom heeft Shiatsu stoelmassage veel succes in ondernemingen. Het is tevens een zeer relaxerende massagetechniek. De energie stroomt vrijer en het lichaam zoekt naar evenwicht. De gebruikte technieken zijn evenzeer ontspannend als revitaliserend. Stoelmassage kan je eigenlijk overal toepassen : thuis, in je praktijk, in een welness centrum, in bedrijven, schoonheidsinstituten, in kine praktijken. De ergonomische stoel heeft als voordeel dat je veel mensen kan behandelen door de gemakkelijke zithouding.

Prijs: 40 euro ter plaatse te betalen bij aanvang van de les.Basiscursus Voetreflexologie (plaats : Vilvoorde)

data nader te bepalen

Voeten hebben "reflexzones" die overeenstemmen met bepaalde delen van het lichaam. Door het "verkennen" van deze zones en het uitoefenen van druk trachten we blokkades op te heffen en het natuurlijk genezingsproces te bevorderen. Voetreflexologie kan onder andere aangewend worden bij nek- en rugklachten, stress, digestieve- en slaapproblemen. Vier uur lang ontdekken we de belangrijkste zones van de voeten en leren we de volledige basismassage. Voetreflexologie is eveneens een heel veilige en aangename methode. Gelieve Uw gewassen voeten ;-) een dekentje, 2 kussens en een handdoek mee te brengen.

Prijs: 40 euro ter plaatse te betalen bij aanvang van de les.Moxeren x gembercompressen (plaats : Vilvoorde)

data nader te bepalen

We leren "moxa" gebruiken op acupunctuurpunten. Moxa of altesemia vulgare is gemaakt uit bijvoetkruid en bestaat onder verschillende vormen. Moxa werkt zeer "voedend" en brengt bijgevolg beweging in stagnatie. Moxa is, voor degenen die thuis zijn in Oosterse terminologie, een yang proces. Vuur en kruid zijn beide yang. Moxa kan bijgevolg aangewend worden voor alle "yinne" thema's zoals slapte, koude, geen centrum hebben, te beïnvloedbaar zijn, slapeloosheid, zwakke nier- of blaasenergie. We leren moxeren op een aantal specifieke acupunctuurpunten om zo een aantal gezondheidsproblemen te leren verzachten (bijvoorbeeld bij verkoudheden enz).  We leren tevens gembercompressen maken, gember lost stagnatishc op en brengt dus de nodige beweging in het lichaam.  Gember zorgt tevens voor een aangename warmte op pijnlijke plaatsen.  Deze cursus kan een goed hulpmiddel zijn voor mensen die al enig therapeutisch inzicht hebben zoals Shiatsu studenten of voor iedereen die zijn energetische kennis en huisapotheek wil uitbreiden met enkele handige weetjes. Voor deze cursus trekt U best gemakkelijke, losse kleding aan.

Prijs: 40 euro, ter plaatse betaalbaar bij aanvang van de les.Initiatiecursus Shiatsu (plaats : Vilvoorde)

7 oktober 2017 + 11 november 2017 + 9 december 2017 : 10 tot 17 u

De grondbeginselen van Shiatsu zijn wellicht ouder dan de acupunctuur die zelf reeds 5000 jaar oud is. Na jaren studie en onderzoek ontwikkelde Shiatsu zich tot een Japanse techniek. Shiatsu heeft als doel lichaam en geest in optimale conditie te houden en heeft een effect op de huid, spieren, bloedcirculatie, lymfestroom, cerebrospinaal vocht, ademhaling, het zenuwstelsel en de Energiestroom. Shiatsu omvat verschillende disciplines; acupressuur of drukpuntenmassage, voetreflexologie, stretchings enz. Tijdens de Shiatsu basiscursus leren we een vorm van massage, die zich richt op het herstellen van Energie in het lichaam via de 'Meridianen' (meridianen worden in het Oosten beschreven als een soort 'geleiders' van Energie in ons lichaam) Vooraleer we effectief aan de slag gaan, besteden we eerst de nodige aandacht aan opwarming. We doen verschillende oefeningen die lichaam en geest tot ontspanning brengen; dit kan gaan van stretchings tot meditatie. Op deze manier werken we aan ieders energieniveau en -bewustzijn. We leren de volledige Shiatsu basis 'Kata' ( 'vorm/structuur'). Door het volgen van deze basiscursus kan je Shiatsu toepassen op vrienden of familie. Voor deze cursus dient U een kussen en een dekentje mee te brengen. Losse, gemakkelijke kleding is vereist.

Prijs: 300 euro, waarvan 50 euro voorschot te storten bij inschrijving op rekening IBAN : ES3700810540210001419849 met de vermelding « basis Shiatsu », het saldo is betaalbaar bij aanvang van de les.Oosterse Observatietechnieken (plaats : Vilvoorde)

data nader te bepalen

Het menselijk lichaam is complex en mysterieus. Aan de hand van Oosterse Observatietechnieken kunnen we inzicht in lichaam en persoonlijkheid verwerven. In deze cursus bestuderen we het lichaam en leren we mogelijke signalen op te vangen. We bestuderen de houding, de manier van praten, we leren eveneens mogelijke spanningszones op te sporen en aangezichtszones te interpreteren om zo meer inzicht te krijgen in de persoon en diens Energie. We leren aandacht besteden aan allerlei details om steeds meer inzicht te verwerven (en eventueel beter af te stemmen op therapie). De cursus is vooral bestemd voor mensen die al enig therapeutisch inzicht hebben (in gelijk welke branche, zij het als student of als gevestigd therapeut). Ook personen zonder enige therapeutische ervaring kunnen in de cursus terecht, maar ik wil hen dan wel graag vragen om mij op voorhand even te contacteren teneinde de cursus beter toe te lichten.

Prijs: 40 euro, betaalbaar bij aanvang van de cursus.Intuitie School : Intuitieve opleiding Nyenpa Ts'h'urva (plaats : Eppegem)

Data nader te bepalen.

Module 1 : Introductie Nyenpa Ts'h'urva

Module 2 : Kinesiologie

toelatingsvoorwaarden : module 1 gevolgd hebben

Module 3 : Seiki Soho (universele levensenergie begeleiding)

(gebaseerd op het levenswerk van A. Kishi : website : www.seikisoho.be)

geen specifieke toelatingsvoorwaarden

Module 4 : Tshur'wa (bewustzijn)

toelatingsvoorwaarden : Module 1, 2 en 3 gevolgd hebben

Het is mogelijk dat andere modules alsnog in de toekomst plaatsvinden

Nyenpa Ts'h'urva of ... 'luisteren naar je gevoel'...

Nyenpa Ts'h'urva is een uiterst subtiele behandelingsvorm die ik, door de jaren heen en na het volgen van talrijke opleidingen, ontwikkelde.  Het is een samensmelten van verschillende disciplines maar het woordje 'intuïtie' loopt als een leidraad door de ganse opleiding.

Deze vorm van behandelen is er vooral op gericht om zo goed mogelijk te 'luisteren' en te 'voelen' naar wat er zich afspeelt in het lichaam en de ziel van de cliënt.  Vanuit onze interne stilte stellen we al onze zintuigen open.  Stilaan worden we ons bewust van ons energetisch kanaal en de krachten van het universum.  We werken steeds uitnodigend, nooit gebiedend.  We benaderen het lichaam steeds in zijn geheel en houden vast aan gezondheid, niet aan ziekte.  

« Seek no contacts and you will find many…
Be still and you will move forward on the tide of spirit…
Be gentle and you will need no strength…
Be patient and you will achieve all
things…
Be humble and you will remain entire
Close your eyes and you will see clearly… 
Cease to listen and you will hear truth…
Be silent and your heart will sing… » (Tao)

Wanneer we stilte vinden in onszelf ontstaat een soort van bewustzijnstoestand waar vrede en rust is.  We komen terug in contact met ons diepste zelf.  Puur bewustzijn, vrij van tijd en ruimte, verleden en toekomst, ideeën, angsten en frustraties.  Wees stil en voel…wees stil, voel en behandel…  Het in contact komen met jezelf kan je helpen als therapeut.  In deze workshop leren we stilte voelen.  Deze diepe, innerlijke stilte zal jezelf ten goede komen maar is ook onontbeerlijk naar onze clienten toe zodat je je neutraal kan opstellen als therapeut.  Je leert op een andere manier met clienten om te gaan.  Je leert voelen met je handen, je gedachten op nul, zonder vooroordelen, zonder kennis.  Terug naar pure intuïtie…  Deze lessen zijn volledig gebaseerd op de ervaring die ik opdeed en de manier waarop ik al jaren zelf werk, ik wil dit graag delen met gemotiveerde, bereidwillige en respectvolle mensen, zowel naar mijn behandelingen als naar mezelf toe.  Daarom zal ik vooraf steeds de persoon ontmoeten die graag de opleiding zou volgen.  De lessen gaan bewust door in kleine groepen.


Prijs:

Module 1, 2 en 4 : 300 euro per afzonderlijke module waarvan 150 euro voorschot te storten bij inschrijving op rekening IBAN : ES3700810540210001419849 met de vermelding « Module + het nummer», het saldo is betaalbaar bij aanvang van de cursus.

Module 3 : 200 euro waarvan 100 euro voorschot te storten bij inschrijving op rekening IBAN : ES3700810540210001419849 met de vermelding "module 2", het saldo is betaalbaar bij aanvang van de cursus5 elementen en Chinese klok (plaats : Vilvoorde)

24 februari 2018 : van 10 tot 17 u

De chinese klok en de 5 elementen zijn één van de belangrijkste basisbegrippen in de Chinese geneeskunde en filosofie.  Deze cursus is veelal theoretisch en staat open voor éénieder die hieromtrent graag wat meer te weten komt.  Ook Shiatsu studenten die hun kennis verder willen bekwamen zijn van harte welkom. 

Prijs: 80 euro, waarvan 40 euro voorschot te storten bij inschrijving op rekening IBAN : ES3700810540210001419849, met de vermelding  "5 elementen", het saldo is betaalbaar bij aanvang van de cursus. Lanzarote : retraites en studiereizen

2018 :

1 - 8 april : Japanse gezichtsmassage en inleiding in de voetreflexologie

Meer info : zie 'retraites in Lanzarote'Japanse gezichtsmassage (plaats : Vilvoorde)

datum nader te bepalen 

Japanse gezichtsmassage ontsproot uit de studie van Shiatsu met drukpunten en diagnozezones ter hoogte van het gelaat.  Deze technieken zijn meer dan 5000 jaar oud.  De gezichtsmassage is uitermate ontspannend en heeft effect op de huid, spieren, bloedcirculatie, ademhaling, zenuwstelsel en de Energiestroom. We leren de volledige behandeling en bestuderen bepaalde acupunctuurpunten en diagnosezones.  Er is geen enkele voorkennis vereist.  Als U zin hebt in een ontspannende namiddag voel U dan zeker welkom, U zal er van genieten !

Prijs : 40 euro, ter plaatse te betalen bij aanvang van de les